1. Các bạn đăng nhập hẳn vào game : Server -1, chọn nv cần ủy thác online.
2. Sau đó thay đổi nhân vật ra khung bảng hiện nhân vật để chọn thì giữ nguyên đố ko thoát
3. Đăng nhập vào web Quản Lý tài khoản -> Chọn Nhân vật cần ủy thác -> Ủy thác Online
4. Vào nhân chọn nv đã đăng ký ủy thác ở web quản lý, rồi đi tới đúng vị trí Ủy Thác Online quy định
5. Gõ lệnh : /uythac
6. Muốn vào lại tài khoản thì nên nhớ vào bằng Server vừa gõ lệnh ủy thác : Server -1

Lưu ý :


  • Bạn sẽ bị dis game nhưng nhân vật của bạn vẫn online trong game
  • Nhân vật chỉ ủy thác khi server máy chủ hoạt động. SV dis là nv mất ủy thác.
  • Chỉ tính với nhân vật sử dụng lệnh ủy thác cuối cùng trong 1 tài khoản
  • Tính năng này đang thủ nghiệm. Mọi lỗi xảy ra BQT ko chịu trách nhiệm
  • Miễn kiện cáo là tại sao điểm ủy thác mình ntn hay thế kia

View more latest threads same category: