A. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )

Thứ tự mã Bộ đồ : 76, 77, 90 , 92 , 98, 100, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 127,
130, 131, 139, 140, 141, 149, 153, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 183, 184, 197


"Skeleton Xanh"
"Chien Binh Mua Dong
"Super Saiyan"
"Naruto"
"Bao Chua"
"Kraven"
"Rong Vang"
"Super MaBu"
"Xen Bo Hung"
"Cadic SS4"
"Ginyu"
"Gogeta"
"GokuSS5"
"Piccolo"
"Tien Nu Toi Cao"
"Than Chien Tranh"
"Rong Mang Xa"
"Xuong xa thu"
"Dia Nguc"
"Quy Vuong do"
"Vua Bong Toi"
"Chi Huy"
"Nu Than Gio"
"Nu Hoang Ai cap"
"Nu Hoang Hy Lap"
"Nu Hoang Roma"
"Hoang Tu Ai Cap"
"Nu Hoang La Ma"
"Cam Y Ve"
"Quy Toc"
"Hoang Tu Ba Tu"
"Hoang Tu Roma"
"King Kong"


B. Các vũ khí đao kiếm sau cập nhật thêm socket

Đao kiếm mã : 41, 49, 55 (MG), 62, 63, 64, 67, 76(MG), 80, 89, 90.
130, 131, 132, 133, 134 ,135 ,137 ,138 ,141 , 142


C. Gậy + khiên sau cập nhật thêm socket

Gậy mã đồ : 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 50

Khiên Mã đồ : 24, 30, 32, 33, 35 ,36 , 39, 40


D. Trượng mới

Mã trượng : 23


E. Vũ Khí Khác

- Vuốt Quỷ ( Beuroba )- DK
- Sách Ma công - SM
- Đại Long Dao ( Dragon spear ) : update thêm tính năng 380

View more latest threads same category: