Tạo điều kiện anh em tham gia game Open Game
BQT sẽ phát 500 Giftcode tân thủ cho anh em
Anh em lưu ý đọc qua hướng dẫn khi nhận nha.


HƯỚNG DẪN NHẬN CODECơ cấu hỗ trợ
Lớp nhân vật Thông tin phần thưởng GiftCode tân thủ
Phù Thủy Gấu Trúc + Cánh nhỏ DW + 2 Ngày Sử dụng
Chiến Binh Gấu Trúc + Cánh nhỏ DK + 2 Ngày Sử dụng
Tiên Nữ Gấu Trúc + Cánh nhỏ ELF + 2 Ngày Sử dụng
Đấu Sĩ Gấu Trúc + Cánh nhỏ MG + 2 Ngày Sử dụng
Chúa Tể Gấu Trúc + Cánh nhỏ DL + 2 Ngày Sử dụng
Thuật Sĩ Gấu Trúc + Cánh nhỏ SM + 2 Ngày Sử dụng
Quyền Vương Gấu Trúc + Cánh nhỏ RF + 2 Ngày Sử dụng
Lưu Ý
- Phần thưởng nhận được tương ứng với lớp nhân vật chọn khi nhận phần thưởng GiftCode.
- Không thể sử dụng GiftCode tân thủ của tài khoản này cho tài khoản khác.
- Phần thưởng GiftCode tân thủ không thể giao dịch, Bán Shop, Sửa.
- Hết thời hạn sử dụng, vật phẩm tự mất.
- Chi phí nhận GiftCode Tân Thủ là: 0 Gcoin
- Số lần nhận GiftCode tối đa cho 1 tài khoản : 1 Lần


CLIP HƯỚNG DẪN:

View more latest threads same category: