Hỗ trợ tân thủ: 20 lần Rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen.
Đây là mức hỗ trợ khi open game nhé

Anh em lưu ý nhé

View more latest threads same category: