1. Nếu các bạn ko thấy hiện nút start thì vui lòng đổi DNS về của google.com.vn

Cách đổi : các bạn tìm trong thư mục chứa mu hoặc lên google.com.vn tìm

2. Nếu ko hiện nút start thì các bạn vào Game bằng Main hay main.exe trong thư mục chứa mu

3. Gõ bỏ hẳn phần mềm diệt virus khác

Game chỉ cho chạy duy nhất 1 phần mềm diệt virus đó là kaspersky 2013.

Còn các phần mềm diệt virus khác cản trở game, ko cho các bạn chơi game

View more latest threads same category: