Hiện do lên sai cơ cấu ngày dẫn tới các bạn nhận dc top đế vương lục địa
Các tk đã nhận giải vui lòng hoàn trả toàn bộ giải thưởng cho BQT
Lý do:
Game đang đua top Cũ nên không áp dụng đua top chồng top
Các bạn có 48h liên hệ BQT để trả giải thưởng

Vui lòng để tất cả nguyên liệu vào nv phụ để BQT thu hồi
Gcoin sẽ bị rút ở TK
Riêng NV minhminh tk không đủ gcoin vui lòng nạp thêm hoặc BQT sẽ tháo socket đồ

View more latest threads same category: