ĐUA TOP LẦN 2
( Thời gian từ : 0h00 ngày 8/2 đến hết 23:59 ngày 28/2)


Nội dung :

- Top phải nạp ít nhất 1 thẻ
- Ví trí dựa vào BXH Theo Reset / Relife Anh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất.
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trên BXH sẽ đoạt giải.
- Chấp nhận đổi giới tính.
- Các bạn có thể xem bảng xếp hạng top 50 lúc 0h
BXH TOP 50 lúc 0h00
Giải thưởng:Top Phần Thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng + 11 + Luck Op 28 + 10% + 2%
2 1 Vũ Khí Rồng + 9 + Luck Op 28 + 10% + 2%
3 1 Vũ Khí Rồng + 0 + Luck Op 28 + 10% + 2%


Các nhận giải :
- Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Nhận giải thưởng


Class Vũ khí Rồng Quy định
DW Gậy Hỏa Long
DK Thiên Tử Kiếm
EF Nỏ Hỏa Long
MG Thiên Tử Kiếm
DL Trượng Thiên Tử
SM Gậy Thiên Nữ
RF Nắm Đấm Bạch HổĐUA TOP QUÝ TỘC 7 NGÀY
( Thời gian từ : 0h00 ngày 8/2 đến hết 23:59 ngày 15/2)

Nội Dung:
- SỰ KIỆN KHÔNG ÁP DỤNG CHO VINH DANH NẠP TIỀN

- Chỉ nhận 1 mốc Duy nhất và Cao nhất.
- Nạp tiền mốc nạp nào, nhận đồ mốc nạp đó.
- Nên Chuyển khoản để nhận được ưu đãi nhiều Gcoin nhất Nhé

Lưu ý:

- Các bạn có thể mua thêm ngọc Custom ở Webshop để đập thêm dòng tính năng cho đồ.


Top 1000.000 ≤ Gcoin < 2000.000 2000.000 ≤ Gcoin < 3000.000 3000.000 ≤ Gcoin
1 1 Ring Hoặc Pen + 11 + 1 Option tự chọn 1 Ring Hoặc Pen + 11 + 2 Option tự chọn 2 Ring và 1 Pen + 11 + 2 Option tự chọn
2 1 Ring Hoặc Pen + 9 + 1 Option tự chọn 1 Ring Hoặc Pen + 9 + 2 Option tự chọn 2 Ring và Pen + 9 + 2 Option tự chọn
3 1 Ring Hoặc Pen + 1 Option Tự chọn

1 Ring Hoặc Pen + 2 Option tự chọn
2 Ring và Pen + 2 Option tự chọn
- - - -

Các nhận giải :
- Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Nhận giải thưởng

View more latest threads same category: