TOP 50 lúc 0h00 19/01/2020

BXH chỉ có giá trị tham khảo, quyết định thuộc về BQT

Xếp hạng theo thứ tự Relife - > Reset -> Level -> Master -> RS Cuối
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 KUBIN 0 115 400 300 Grand Master 18/01 00:32:04
2 MrKiss 0 115 400 1 Soul Master 18/01 03:13:43
3 TruyMenh 0 114 400 1 Blade Knight 18/01 01:28:36
4 SatQuyen 0 111 178 1 Rage Fighter 18/01 12:27:23
5 Dwan 0 110 400 76 Grand Master 18/01 01:12:43

View more latest threads same category: