TOP 50 lúc 0h00 16/01/2020 BXH chỉ có giá trị tham khảo, quyết định thuộc về BQT Xếp hạng theo thứ tự Relife - > Reset -> Level -> Master -> RS Cuối
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 MrKiss 0 39 309 1 Soul Master 15/01 17:13:30
2 TunBaByy 0 38 362 1 Magic Gladiator 15/01 14:53:53
3 Can1CaiTen 0 37 400 62 Blade Master 15/01 14:08:00

View more latest threads same category: