Các bạn liên hệ admin để nhận quà

TOP 50 lúc 0h00 15/01/2020 BXH chỉ có giá trị tham khảo, quyết định thuộc về BQT Xếp hạng theo thứ tự Relife - > Reset -> Level -> Master -> RS Cuối
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 0bam / 25021986 0 297 183 2 Grand Master 13/01 07:37:07
2 CuNhoLaTao / cunho 0 219 345 392 Blade Master 14/01 23:55:09
3 Veres / collkall32 0 206 400 173 First Master 14/01 07:40:19
4 gacon01 / thuanvcy 0 203 400 244 Blade Master 13/01 12:11:20
5 Uzknow / fullski 0 183 398 213 Grand Master 14/01 18:22:41

View more latest threads same category: