Giải trao trong ngày 3/7

TOP 50 lúc 0h00 03/07/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 NhoAndKham 0 120 400 400 Dimension Master 02/07 12:11:45
2 LyMacSau 0 111 400 400 Hight Elf 02/07 00:35:12
3 Jack 0 109 400 400 Blade Master 02/07 21:45:22
4 Oholala 0 106 400 400 Hight Elf 02/07 14:00:34
5 AnhTiep01 0 105 364 400 First Master 02/07 22:39:35

View more latest threads same category: