Dưới 130 lần rs loại

TOP 50 lúc 0h00 21/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 LyGia 0 138 400 Lord Emperor Kundun
2 Moschino 0 133 400 First Master Kundun
3 KhuongDuy 0 132 332 Grand Master Kundun

View more latest threads same category: