TOP 50 lúc 0h00 18/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Moschino 0 60 387 Rage Fighter Kundun
2 phapsu 0 59 361 Soul Master Kundun
3 ongnoi 0 57 342 Rage Fighter Kundun

View more latest threads same category: