Tuyển Cộng tác viên.

Công việc kinh doanh Bất động sản tại Hà Nội.

+ Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, không phụ thuộc thời gian, Hoa hồng cao, đảm bảo thu nhập.
+ Môi trường làm việc tốt...