góp ý nên cho thêm event . siêu boss đi loẻncia = zen tử chiến thành lorencia 8h20 sao không thấy kundun . box 5 nên rớt đồ cấp cao . chứ mu wwedshop mà rơi đồ cùi quá săn boss không rơi đồ gì cấp...