PDA

Xem bản đầy đủ : [Kundun] Hỗ trợ tân thủ: 20 lần Rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen.admin
20-09, 05:17 PM
Hỗ trợ tân thủ: 20 lần Rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen.
Đây là mức hỗ trợ khi open game nhé

Anh em lưu ý nhé