PDA

Xem bản đầy đủ : [Kundun] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Gameadmin
28-09, 09:33 PM
Khóa vụ bán đồ full vào shop game

BQT khóa ko cho bán đồ full vào shop game tránh bug zen

anh em muốn xóa đồ thì sử dụng chức năng xóa đồ trên web nhé