PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
 2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 4. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
 5. [Hướng Dẫn] Cách auto Reset in Game
 6. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ hỗ trợ anh em game thủ
 7. [Thông Báo] Thời gian diễn ra các sự kiện trong game
 8. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 9. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 10. [Thông Báo] BQT sẽ sát nhập anh em sang http://mutaisinh.net
 11. [Kundun] Link sát nhập dành cho Anh Em máy chủ: Kundun