PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Ra Đảo] Cảnh báo trùm lừa đảo Hải Quân SDT : 01662.313.383 + 01662.423.934
  2. [Bảo Trì] Bảo trì toàn bộ server máy chủ tới 13h - để chuẩn bị open game
  3. [Trao Giải] Danh sách 11 giờ Open Game - Kiểm tra Lịch sử Giftcode
  4. [Trao Giải] Danh sách 4 ngày Open Game -> Event - > Nhận Thưởng Event
  5. [Trao Giải] Danh Sách 7 Ngày Open Game
  6. [Đua Top] Cơ cấu giải đua top 7 Ngày Open Game Lần 2
  7. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game Lần 2 - Trao giải trong vòng 24h
  8. [Đua Top] Cơ cấu giải đua top 7 Ngày Open Game Lần 3