PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Ra Đảo] GauTrang : Spam bán đồ trong game 7 ngày
  2. [Ra Đảo] Zeno : gian lận chiến guild khóa tk 3 ngày
  3. [Ra Đảo] o0kido0 : spam bán đồ 14 ngày
  4. [Ra Đảo] ThaoTho: Bán đồ trá hình bless = 30 ngày x 2 = 60 ngày ra đảo
  5. [Ra Đảo] DjDwNa : spam bán đồ = vnd 30 ngày
  6. [Ra Đảo] BossxDK : 30 ngày spam bán đồ
  7. [Ra Đảo] HPS2PT: khóa vĩnh viễn tài khoản bán đồ tranh chấp
  8. [Ra Đảo] Banhmibo : khóa vĩnh viễn tài khoản mua đồ chui, cầm đồ tranh chấp HPS2PT